Aarhus - Vikingekirke

 
 
Få museer ligger så smukt som Forhistorisk Museum på Moesgård. Den stemningsfulde, gamle herregård er i sig selv en attraktion. Oldtidsudstillingen rummer vigtige fund fra vikingetiden. Fra en fornem stormandsgrav ses våben og sølvprydet rideudstyr. En anden grav viser i al sin gru en halshugget træl, der er gravlagt med sin herre.
Fra udgravningen af Danevirke, grænsevolden ved Jyllands rod, er hjembragt en vældig tømmerkonstruktion, der har tjent som fundament for en del af volden. I runestenshallen findes en imponerende samling af vikingetidens runesten. Èn af stenene er udsmykket med et usædvanlig flot maskelignende ansigt. Udstillingen omfatter desuden en lang række genstande fra arkæologiske udgravninger i vikingetidens Århus. Der fortælles om dagligliv og håndværksproduktion i den befæstede handelsby.
I centrum af Århus er der indrettet en udstilling direkte på det sted, hvor én af udgravningerne fandt sted. Her dumper man bogstavelig talt ned i vikingetidens Århus, tre meter under nutidens gadeniveau. Man befinder sig i den sydlige bydel, lige inden for volden. På forunderlig vis kan man danne sig et indtryk af volden, gader med deres intakte træbelægning, og et af værkstedshusene, der er genskabt, præcis hvor det oprindelig lå. Et lignende værkstedshus er rekonstrueret på Moesgård ude i det fri. Her har man desuden bygget en nøjagtig kopi af et hus fra Hedeby, og man er i gang med at rekonstruere en af vikingetidens træbyggede kirker.
Den sidste weekend i juli afholdes hvert år det traditionsrige vikingetræf ved Moesgård Strand, hvor Vikingeskibe lægger til ved kysten, ryttere og krigere dyster, varer fra nær og fjern handles og der spises og drikkes.
Adresse:
Moesgård Allè 15
8270 Højbjerg
Telefon: 87 39 40 00
websted: Moesgaard museum
 
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com