Skibssætning - Glavendrup

 
 
På en lav bakke i det ellers flade terræn ved Glavendrup findes den største af de bevarede danske skibssætninger sammen med en sten, som bærer Danmarks længste runeindskrift.
Skibssætningen udgår i øst fra en bronzealderhøj og har oprindelig haft en længde på ca. 60 meter. Den store runesten har stået som vestlig stævnsten, men befinder sig ikke længere på sin oprindelige plads.
Runestens indskrift lyder: “Ragnhild satte den sten efter Alle den blege, viernes gode, hærfølgets højværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer. Til en ræte bliver den, som volder denne stens ødelæggelse eller slæber den bort til minde over en anden”.
Teksten tyder på, at Alle i sin egenskab af både “Viernes gode” og hærens “thegn” såvel har været kultisk leder og stormand.
Inden for stensætningen har man fundet ni simple brandgrave, men ingen spor af en stormandsgrav. Måske er stormanden Alle død udenlands under et krigstogt.
Disse skibsformede stensætninger symboliserer nok i lighed med bådgraven fra Ladby en sejlads over havet til de dødes rige.
Adresse:
Glavendrup
Glavendruplunden
Skamby v. Søndersø
Stedet altid åben for besøg.
 
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com