Jellinge - Jellinge stenene

 
 
Ved Jelling kirke findes et af vikingetidens mest bemærkesværdige monumenter. Det består af to gigantiske høje, som er Danmarks største, og hvoraf den ene har været gravhøj for kong Gorm. Imellem de to høje er to runesten placeret tæt ved kirken. På den største står skrevet, at den er rejst af kong Harald Blåtand som mindesten for hans forældre, kong Gorm og dronning Thyre. Endvidere siger indskriften, at han samlede Danmark til ét kongerige og gjorde danskerne kristne.
Vikingekongernes monument har dog ikke altid set ud, som det gør i dag. Det er blevet til af flere omgange. Undersøgelser viser, at der først blot har ligget en kæmpemæssig skibssætning på stedet. Den har med en længde på 170 meter strakt sig fra foden af en høj fra bronzealderen, der nu udgør centrum af den store nordhøj, til lidt syd for det sted, hvor den anden store høj nu ligger. Den mindste af de to runesten har muligvis, før den blev flyttet til sin nuværende plads, indgået i denne skibssætning. Indskriften lyder: “Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyre sin kone, Danmarks pryd”. Det er sandsynligt, at denne majestætisk store skibssætning er bygget af kong Gorm som gravmonument for dronning Thyre.
Kong Gorm døde vinteren 958-59 og blev begravet i et stort træbygget kammer anlagt i bronzealderhøjen for enden af skibssætningen. Over graven opførte sønnen Harald Blåtand derefter den store nordhøj. Men nogle år efter antager kong Harald den kristne tro, og det hedenske monument forsøges omformet til et kristent. Hvor den nuværende kirke ligger, byggede Harald en stor trækirke. De jordiske rester efter Gorm blev flyttet til en stor gravkiste under kirkegulvet, og den store sydhøj opførtes - sandsynligvis som en tom mindehøj for moderen Thyre. Midt imellem de to høje placerede Harald den kolossale runesten, som stadig står på sin oprindelige plads. Smykket med et Kristusbillede lader Harald en runeindskrift bekendtgøre: “Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin far og Thyre sin mor, den Harald, som vandt sig alt Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. Stenen omtales med rette som Danmarks dåbsattest.
Adresse:
Thyrasvej 1
7300 Jelling
Telefon:  75 87 11 17
 
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com