København - Nationalmuseet

 
 
Danmarks Nationalmuseum ligger i hjetet af København. Museet er de senere år blevet moderniseret og de permanente udstillinger er nyopstillede. I udstillingen om Danmarks oldtid fortælles om vikingetiden generelt, og mange af de vigtigste fund jpræsenteres i al deres overdådighed.
Rige gravfund er samlet i et rum for sig, hvor man bl.a. kan stifte bekendtskab med den usædvanlige skibsgrav fra Ladby, hvor en stormand var begravet i sit 22 m lange skib.
Et andet rum er forbeholdt vikingetidens største og rigeste skattefund. Sølvalderen, kalder man også vikingetiden, for sølv var det vigtigste ædelmetal i denne periode. De mange skattefund rummer især genstande af fremmed oprindelse, og de er et håndgribeligt vidnesbyrd om vikingetidens udbytterige handels- og plyndringstogter.
For at styrke deres magt opførte de danske vikingekonger forskellige fæstningsanlæg og andre vældige bygningsværker, som stadig kan ses ude omkring i landskabet. Omfattende arkæologiske udgravninger har vist, at vikingerne med en imponerende ingeniørmæssig kunnen skabte storslået munumentalarkitektur. Udstillingen i et tredie rum omhandler disse kongelige bygningsværker. Der vises en model af Danevirke, den befæstede grænsevold ved Jyllands rod. Desuden fortælles om de enestående ringborge, herunder Trelleborg og Fyrkat, samt vikingekongernes monument i Jelling.
Endelig vises i et sidste rum eksempler på vikingetidens karakteristiske runesten.

Adresse:
Nationalmuseet
Prinsens Palæ
Ny Vestergade 10
1471 København K
Telefon: 33 13 44 11
websted: Nationalmuseet

 
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com