Sjellebro - runesten

 
 
På en eng tæt ved det sted, vejen fra Ebeltoft til Randers passerer Alling Å, står en mærkelig sten. Et maskelignende ansigt med flettet skæg og runde, gloende øjne smykker hele den ene side af denne store sten.
Arkæologiske udgravninger har vist, at man har passeret Alling Å netop på dette sted gennem årtusinder. På den fugtige eng ned til åløbet har den ene sten- eller plankelagte vej afløst den anden. I begyndelsen af vikingetiden, omkring år 752, anlagde man en solid vej af tømmer, og omkring år 1000 byggede man en ny og bedre, som tilsyneladende fortsatte over åen som en træbro.
Maskestenen, som nok var malet op i klare farver, er samtidig med denne sidste vej og har vel med sin magiske kraft skulle sikre stedet mod onde magter og værne de vejfarende på deres videre færd.
I modsætning til andre maskesten bærer denne sten ingen runeindskrift. Til gengæld kendes især fra denne del af Jylland et usædvanligt stort antal runesten. De er markante vidnesbyrd om danskernes første skriftsprog. Trods runestenenes præg af mindesten og lidet sterotype indskrifter giver de dog uvurdelige oplysninger om bl.a. personlige og sociale forhold.
Mange af stenene i dette omrjåde er rejst til minde om ledende personer i det militære hieraki, de såkaldte “thegne”, en benævnelse, der muligvis også dækker personer, der i det civile liv havde høvdingelignende status.
En sten, der er fundet nær Sjellebro, men nu står på Forhistorisk Museum, Moesgård, bærer indskriften: “Toke smed rejste stenen efter Troels, Gudmunds søn, som gav ham frelse (dvs. frihed)”.
Denne sten er bemærkelsværdig, idet den er rejst af en frigiven træl, Toke, til minde om den mand, som gav ham friheden, og samtidig fremgår det, at Toke er smed af profession. Normalt var det medlemmer af overklassen, der rejste mindesten, og ikke frigivne trælle og håndværkere.
Kun undtagelsesvis er runesten bevaret på deres oprindelige plads, som det f.eks. er tilfældet i Jelling. De fleste findes nu i kirker eller på kirkegårde, hvor de ofte har fundet anvendelse som byggemateriale i forbindelse med opførelsen af kirker og kirkegårdsdiger.

Adresse:
Sjellebro
Ved Alling Å
Stedet altid åben for besøg.
websted: Sjellebro
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com