Starup Kirke - runesten

 
 
På Starup Kirkegård ses en Runesten med en indskrift, der i al korthed lyder: “Eriks kuml”.
Den kom frem i lyset på grund af opførelsen af en ny sognegård 1985-1987, hvor Haderslev Museum foretog en udgravning ved Starup Kirke rester efter en sæsonboplads fra 1100-tallet, som ophører med at eksistere i 2. halvdel af 1200-tallet.
Der er blandt andet blevet fundet adskillige stolpehuller, som ikke kan sammensættes til større bygninger, men menes at stamme fra lettere bygninger, samt en hel del gruber med smedeslagger, flere ovne og ildsteder, et par brønde og 2 mulige grubehuse.
Det udgravede område kan inddeles i tre faser fra vikingetiden/tidlig middelalder til højmiddelalderen.

Adresse:
Starup Kirkevej 30
6100 Hederslev
Stedet altid åben for besøg.

 

 

 
 
 

Om os

Samarbejdspartnere
Overnatning
Spisesteder

Pressekontakten
Sitemap

 
webdesign: KRAFTnewmedia.com